You Are Viewing

Rum 14,9% kopen

Wil je graag zelf op een festival rum en/of wodka schenken? Dan heb je drank nodig met maximaal 14,9% alcohol. Het is wettelijk vast gelegd dat er in de openbare ruimte slechts geschonken mag worden met een maximum percentage alcohol van 14,9. Dit moet aantoonbaar zijn middels een gecertificeerd etiket, vrachtbrief of factuur. Een zelf gemaakte premix wordt niet geaccepteerd door de VWA en/of gemeentecontroleurs.

Wij verkopen onze rum en wodka vanaf 100 liter.

Voor informatie: info@blusbus.nl of 06-27070916.